Jest nowy informator dla gimnazjalistów

27-02-2013

Autor: rzecznik

Powiat Głogowski po raz kolejny przygotował informator edukacyjny dla absolwentów gimnazjów. Publikacja zawiera komplet danych o ofercie edukacyjnej powiatowych szkół przygotowanej dla młodzieży w roku szkolnym 2013 – 2014 wraz z danymi kontaktowymi i informacjami o zasadach przygotowywanej rekrutacji. 1300 egzemplarzy Informatora dostarczonych zostanie do gimnazjów na terenie Powiatu Głogowskiego i powiatów sąsiadujących. Dzięki tej akcji każdy młody człowiek planujący swoją dalszą edukację oraz oczywiście jego opiekunowie dostaną w najbliższym czasie pakiet informacji o szansach kształcenia stworzonych przez nasze placówki.

Zobacz informator w wersji pdf


Starostwo Powiatowe w Głogowie
http://www.powiat.glogow.pl/article.php/20130227094609515