Monitor jakości powietrza

Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Informacja o wywieszeniu wykazu

Starosta Głogowski informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul.Sikorskiego 21, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.powiat.glogow.pl/ oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie został wywieszony wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Brzeg Głogowski gm. Żukowice oznaczonej nr 280/2, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie.

Czytaj wykaz

Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni tj. od dnia  07.09.2018 r. do dnia 28.09.2018 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Głogowie ul.Sikorskiego 21, II piętro, pokój 212 lub pod nr telefonu 76 72 82 844.

 

 

 

                                                                                                STAROSTA GŁOGOWSKI

                                                                                                  Jarosław Dudkowiak

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów