Monitor jakości powietrza

Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Biuro do Spraw Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Rozwoju Powiatu

Transkrypcja na język migowy

Maciej Strama – Kierownik

pok. 119  tel. 76 72 82 864

Kamila Pieper – Główny Specjalista

pok. 120  tel./fax. 76 72 82 868

Ewelina Krysiak– Inspektor

pok. 120  tel./fax. 76 72 82 839

adres email: zp@powiat.glogow.pl

Biuro do Spraw Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Rozwoju Powiatu realizuje zadania z zakresu:

  • pozyskiwania na rzecz powiatu środków z funduszy wojewódzkich, narodowych oraz unijnych,
  • monitoringu możliwych do pozyskania środków zewnętrznych,
  • opracowywania projektów wniosków o pozyskiwanie środków zewnętrznych,
  • inicjowania i realizacji projektów zmierzających do pozyskiwania środków zewnętrznych,
  • prognozowania i programowania rozwoju powiatu łącznie z opracowaniem,
  • projektu Strategii Powiatu i jej monitorowania oraz aktualizacji
  • koordynacji działalności komórek organizacyjnych starostwa, zmierzających do pozyskiwania  środków zewnętrznych na wykonywanie zadań powiatu,

Materiały do pobrania znadują się na:

Stronie BIP Wydziału

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów