Biuro Zamówień Publicznych

Transkrypcja na język migowy

Kierownik Biura- Robert Tatyrża

tel. 76 7282829

Główny Specjalista - Agnieszka Krawczyk

tel/fax. 76 7282816

Pokój nr 302, 303 ( III piętro)

adres email: bp@powiat.glogow.pl

Do kompetencji i zadań Biura Zamówień Publicznych należą w szczególności sprawy z zakresu organizowania oraz przygotowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybach określonych ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Link do aktualnych przetargów

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów