Monitor jakości powietrza

Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

 

Informacja o wywieszeniu ogłoszenia

Informacja o ogłoszeniu przetargu

Starosta Głogowski informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głogowie,
ul. Sikorskiego 21, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.powiat.glogow.pl/ oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie zostało wywieszone ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na okres 10 lat  nieruchomości Skarbu Państwa:  objętej księgą wieczystą nr LE1G/00052086/6, oznaczonej jako działki nr 48/1, 48/2, 48/3, obręb 0010 Piastów Śląskich miasto Głogów; objętej księgą wieczystą nr LE1G/00052088/0, oznaczonej jako działki nr 93/1, 93/2, 93/3, obręb 0010 Piastów Śląskich, miasto Głogów.

Szczegółowe informacje zamieszczono w ogłoszeniach.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, pok. 212 tel. 76/72 82 840, 844.

                                          Starosta Głogowski

                                             Jarosław Dudkowiak

Ogłoszenie o przetargu w formacie PDF

Informacja o wywieszeniu ogłoszenia

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów