GRUPY SPRAW DO REZERWACJI WIZYT

GRUPA A Prawa jazdy
- wydawanie i odbiór praw jazdy,
- profil kandydata na kierowcę,
- wszystkie inne sprawy dotyczące uprawnień do kierowania pojazdami.

GRUPA B Rejestracja pojazdów
- rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy,
- rejestracja pojazdu używanego,
- rejestracja (pierwsza) nowego pojazdu,
- rejestracja czasowa

GRUPA C Inne sprawy rejestracyjne
- wydawanie nowych i zatrzymanych dowodów rejestracyjnych,
- wpis do dowodu (HAK, GAZ, L, ZASTAW, VAT, TAXI, współwłasność)
- zgłoszenie sprzedaży, zmiana danych w dowodzie rej., wyrejestrowanie pojazdu,
- wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsc na kolejne wpisy badania technicznego,
- wydawanie wtórnika tablic rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego, nalepki na szybę,
- wszystkie inne sprawy z wyjątkiem rejestracji pojazdu.