GRUPY SPRAW DO REZERWACJI WIZYT

GRUPA A Prawa jazdy
- wydawanie i odbiór praw jazdy,
- profil kandydata na kierowcę,
- wszystkie inne sprawy dotyczące uprawnień do kierowania pojazdami.

GRUPA B Rejestracja pojazdów
- pojazdy nowe, używane, sprowadzone z zagranicy,
- rejestracja czasowa,
- każda zmiana właściciela lub współwłaściciela pojazdu.

GRUPA C Inne sprawy rejestracyjne
- adnotacje w dowodzie rejestracyjnym ( hak, gaz, L, ZASTAW, VAT, TAXI ),
- wtórnik tablic rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, nalepki kontrolnej),
- wyrejestrowanie pojazdu ( demontaż, kradzież, wywóz za granicę…),
- zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym,
- wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsc na kolejne wpisy badania technicznego,
- wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym i utraconej karcie pojazdu,
- wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu i umieszczeniu tabliczki znamionowej zastępczej.

GRUPA D Dowody rejestracyjne
- odbiór dowodu rejestracyjnego,
- zgłoszenie sprzedaży pojazdu,
- zwrot zatrzymanego dowodu rej.