29-01-2015 |
Strostwo Powiatowe w Głogowie

Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP
Zawiadomienie o pracach komisji
Komisja ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ekologii 26 stycznia 2015 r. (pon...
Zawiadomienie o pracach komisji
Komisja ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ekologii 15 stycznia 2015 r. (...
Zawiadomienie o pracach komisji
Komisja Rewizyjna 13 stycznia 2015r. (wtorek) godz. 15.30 Starostwo Powiat...

Mapa Powiatu Głogowskiego

Dom Pomocy Społecznej
DPS

Dom Pomocy Społecznej w Głogowie
–   dyrektor: Jolanta Kaczmarek
–    adres: Głogów, ul. Neptuna 22/ 24
–    tel. ( 076) 833- 88- 09
–    fax. ( 076) 833- 88- 09

www.dps.glogow.pl

 Działalność:  Dom Pomocy Społecznej w Głogowie jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej. Do placówki są kierowane osoby dorosłe, u których starość, przewlekła choroba lub ciężkie kalectwo spowodowały konieczność zapewnienia, poza ogólną opieką- opiekę specjalistyczną. Placówka zapewnia w pełni potrzeby bytowe, zdrowotne zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach zdrowotnych oraz usługi kulturalne, oświatowe, społeczne i duchowe. Zapewnia mieszkańcom zarówno pobyt stały, jak i okresowy.


1 .Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w    Głogowie (filia DPS)
–   kierownik: Magdalena Jarowicz
–   adres: Głogów, ul. Norwida 3
–   tel. ( 076) 834- 13- 66
–   fax. ( 076) 834- 13- 66
–   Działalność:  Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Głogowie jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, świadczącą usługi specjalistyczne dla chłopców niepełnosprawnych intelektualnie. Placówka zapewnia potrzeby bytowe, opiekuńcze, edukacyjne i wspomagające. Wobec wszystkich podopiecznych placówki jest realizowany obowiązek szkolny.


2.  Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Głogowie
–  kierownik: Beata Ziemińska
–   adres: Głogów, ul. Królowej Jadwigi 1
–   tel. 600-987-470

Działalność: Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela wsparcia osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej wymagającej schronienia. Placówka kierowana jest przez Caritas Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej.
  


Ostatnia Aktualizacja 09-01-2012 ; 8,166 Odsłon Wersja do Wydruku


Powiat przyjazny środowisku