20-08-2014 |
Strostwo Powiatowe w Głogowie

Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP
Zawiadomienie o pracach komisji
Komisja Samorządowa i Bezpieczeństwa Publicznego - posiedzenie otwarte 19 s...
Zawiadomienie o pracach komisji
Komisja Budżetowo - Gospodarcza wraz z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu ...
zawiadowmienie o Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej - posiedzenie otwar...

Mapa Powiatu Głogowskiego

Dyżury Aptek
RADA POWIATU W GŁOGOWIE USTALIŁA ROZKŁAD GODZIN I HARMONOGRAM PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH W POWIECIE GŁOGOWSKIM

Rada Powiatu Głogowskiego w drodze uchwały ustala godziny pracy dla 27 aptek ogólnodostępnych działających na terenie Powiatu Głogowskiego. Rozkład godzin i harmonogram pracy aptek wyznaczono po konsultacjach z Dolnośląską Izbą Aptekarską we Wrocławiu i po zasięgnięciu opinii prezydenta i wójtów gmin wchodzących w skład Powiatu Głogowskiego.

Harmonogram pracy aptek pełniących dyżury nocne ustalono w celu dostosowania do potrzeb ludności i zapewnienia dostępności świadczeń aptek w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Obowiązek ustalenia przez władze powiatu rozkładu godzin pracy aptek oraz dyżurów aptek w nocy w niedziele i święta wynika z przepisów ustawy prawo farmaceutyczne. Rozkład godzin pracy aptek, a także terminy dyżurów nocnych, niedzielnych i świątecznych przedstawione są poniżej.

Harmonogram dyżurów nocnych od 1 stycznia 2014r. do 30 czerwca 2014r.

 Dostępność do świadczeń w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, zapewnia Apteka "CENTRUM ZDROWIA 24H", przy Aleji Wolności 34.


Uprzejmie informujemy, iż Apteka BIO - VITA, przy ul. Piłsudskiego 1 zmieniła godziny otwarcia i jest czynna:

- od poniedziałku do piątku - 8-20

- sobota - 9-16

- niedziela - 10-17


Godziny otwarcia aptek - miasto Głogów


Godziny otwarcia aptek - gminy Powiatu Głogowskiego

 


Powiat przyjazny środowisku