28-01-2015 |
Strostwo Powiatowe w Głogowie

Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP
Zawiadomienie o pracach komisji
Komisja ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ekologii 26 stycznia 2015 r. (pon...
Zawiadomienie o pracach komisji
Komisja ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ekologii 15 stycznia 2015 r. (...
Zawiadomienie o pracach komisji
Komisja Rewizyjna 13 stycznia 2015r. (wtorek) godz. 15.30 Starostwo Powiat...

Mapa Powiatu Głogowskiego

Powiat Głogowski
  Powiat Głogowski  jest lokalną wspólnotą samorządową tworzoną z mocy prawa przez mieszkańców powiatu oraz terytorium stanowiącym historyczną część obszaru byłego Księstwa Głogowskiego i Ziemi Głogowskiej obejmujące:

1.
Gminę Miejską  Głogów
2. Gminy : Głogów, Jerzmanową, Kotlę, Pęcław i Żukowice


Siedzibą władz powiatu jest miasto Głogów.

Powiat ma osobowość prawną, wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

O ustroju powiatu stanowi jego statut.

Do zakresu działania powiatu należy wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym.  

Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. Powiat wykonuje także zadania z zakresu administracji rządowej, jeżeli ustawy określają te sprawy jako należące do zakresu działania powiatu lub wynikają one z zawartych porozumień. Ustawy mogą nakładać na powiat obowiązek wykonywania zadań z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.
  • W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać
    umowy z innymi podmiotami.
  • Powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania
    o charakterze użyteczności publicznej.
  • Tworzenie jednostek organizacyjnych, następuje w drodze uchwały rady powiatu.  • Ostatnia Aktualizacja 10-06-2009 ; 60,261 Odsłon Wersja do Wydruku


    Powiat przyjazny środowisku