31-01-2015 |
Strostwo Powiatowe w Głogowie

Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP
Zawiadomienie o pracach komisji
Komisja ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ekologii 26 stycznia 2015 r. (pon...
Zawiadomienie o pracach komisji
Komisja ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ekologii 15 stycznia 2015 r. (...
Zawiadomienie o pracach komisji
Komisja Rewizyjna 13 stycznia 2015r. (wtorek) godz. 15.30 Starostwo Powiat...

Mapa Powiatu Głogowskiego

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Wydział  Zdrowia i Polityki SpołecznejNaczelnik – Arleta Zawadzka
Telefon 76/ 72 82 840, pokój nr 22

Inspektor – Jolanta Zawadzka
Telefon 76/ 72 82 861, pokój nr 21

Inspektor - Kinga Łukaczyn
Telefon 076/ 72 82 861, pokój nr 21

e-mail: zd@powiat.glogow.pl


 

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej realizuje zadania z zakresu:


  1. Nadzoru nad rozkładem godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie Powiatu (apteki),

  2. Nadzoru nad działalnością podległych staroście jednostek organizacyjnych, zajmujących się sprawami społecznymi,

  3. Wykonywania funkcji właścicielskich powiatu w stosunku do szpitala,

  4. Współpracy z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Głogowie oraz Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Głogowie,

  5. Współpracy z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu i jego delegaturą w Legnicy oraz Punktem Obsługi Ubezpieczonych w Głogowie,

  6. Współpraca z Głogowskim Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. oraz z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną
  7. Współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami i innymi urzędami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

  8. Realizacji programów zdrowotnych oraz ochrony i promocji zdrowia,

  9. Współdziałania z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

  10. Współrealizacji, realizacji i koordynowania zadań z zakresu współpracy ze stowarzyszeniami zajmującymi się problematyką zdrowotną.
patrz również - Ochrona Zdrowia

patrz również - Niepełnosprawni

patrz również - Przydatne Informacje


Ostatnia Aktualizacja 02-09-2014 ; 10,029 Odsłon Wersja do Wydruku


Powiat przyjazny środowisku