29-08-2014 |
Strostwo Powiatowe w Głogowie

Biuletyn Informacji Publicznej

ePUAP
Zawiadomienie o pracach komisji
Komisja Samorządowa i Bezpieczeństwa Publicznego - posiedzenie otwarte 19 s...
Zawiadomienie o pracach komisji
Komisja Budżetowo - Gospodarcza wraz z Komisją Oświaty, Kultury i Sportu ...
zawiadowmienie o Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej
Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej - posiedzenie otwar...

Mapa Powiatu Głogowskiego

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Wydział  Zdrowia i Polityki SpołecznejNaczelnik – Arleta Zawadzka
Telefon 76/ 72 82 840, pokój nr 22

Inspektor – Jolanta Zawadzka
Telefon 76/ 72 82 861, pokój nr 21

Podinspektor - Kinga Łukaczyn
Telefon 076/ 72 82 861, pokój nr 21

e-mail: zd@powiat.glogow.pl


 

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej realizuje zadania z zakresu:


 1. Wydawania i rejestracji kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych (karta),

 2. Wydawania i rejestracji kart parkingowych dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją i edukacją osób niepełnosprawnych (karta),

 3. Nadzoru nad rozkładem godzin pracy aptek ogólnodostępnych, działających na terenie Powiatu (apteki),

 4. Nadzoru nad działalnością podległych staroście jednostek organizacyjnych, zajmujących się sprawami społecznymi,

 5. Wykonywania funkcji właścicielskich powiatu w stosunku do szpitala,

 6. Współpracy z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Głogowie oraz Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Głogowie,

 7. Współpracy z Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu i jego delegaturą w Legnicy oraz Punktem Obsługi Ubezpieczonych w Głogowie,

 8. Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną
 9. Współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami i innymi urzędami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

 10. Realizacji programów zdrowotnych oraz ochrony i promocji zdrowia,

 11. Współdziałania z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

 12. Współrealizacji, realizacji i koordynowania zadań z zakresu współpracy ze stowarzyszeniami zajmującymi się problematyką zdrowotną.
patrz również - Ochrona Zdrowia

patrz również - Niepełnosprawni

patrz również - Przydatne Informacje


Ostatnia Aktualizacja 28-03-2013 ; 9,155 Odsłon Wersja do Wydruku


Powiat przyjazny środowisku