Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Bez Kategorii

Informacja o wywieszeniu wykazu - 16.03.2023

Starosta Głogowski informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul.Sikorskiego 21, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.powiat.glogow.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewody Dolnośląskiego oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie został wywieszony wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie 0014 Szczyglice, jednostka ewidencyjna 020302_2 gmina Głogów, w granicach działki numer 216, objętej księga wieczystą LE1G/00026788/6, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, na czas oznaczony do 3 lat.

Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie.

Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni tj. od dnia 16.03.2023 r. do dnia 06.04.2023 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Głogowie ul. Sikorskiego 21, pok. 210, tel. 76 72 82 899, 844.

 

Pobierz skan informacji o wywieszeniu wykazu z podpisem Starosty Głogowskiego [PDF - 135 KB]

Pobierz skan wykazu nieruchomości [PDF - 248 KB]

 

                                                                                                

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej - elementy (SUMP LGOF)

lgof-2

Pracujemy nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej – elementy (SUMP – Sustainable Urban Plan Mobility) dla Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Głównym celem SUMP jest poprawa i ułatwienie mobilności mieszkańców.

Plan ma dążyć do podnoszenia jakości życia mieszkańców miast i ich obszarów funkcjonalnych oraz obniżanie wpływu transportu na środowisko.

SUMP LGOF jest planem działań skierowanych do 35 jednostek samorządu terytorialnego!

Czytaj więcej: Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej - elementy (SUMP LGOF)

103 Rocznica Odzyskania Przez Polskę Niepodległości

Dzień Edukacji Narodowej

Lubuski Samarytanin

Lubuski Samarytanin jest nagrodą biskupa zielonogórsko-gorzowskiego Tadeusza Lityńskiego skierowaną do osób i placówek, które w sposób przykładny i bezinteresowny służą osobom chorym.
Tegoroczna uroczystość odbyła się po raz trzeci, a rozpoczęła się od Mszy św. w intencji pracowników służby zdrowia pod przewodnictwem bp. Tadeusza Lityńskiego w kościele Bożego Ciała.

Czytaj więcej: Lubuski Samarytanin

Wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego i uroczyste ślubowanie

Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak 20 sierpnia 2021 wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego pedagogom z głogowskich szkół,dla których organem prowadzącym jest powiat głogowski.
 
Dopełnieniem formalności było złożenie uroczystego ślubowania.

Wręczając akty nadania trzem Paniom, które uzyskały tytuł nauczyciela mianowanego: Pani Monice Markowicz, Pani Kamili Wiśniewskiej oraz Pani Ewie Banasik starosta głogowski Jarosław Dudkowiak pogratulował uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego. Życzył satysfakcji z pracy w zawodzie nauczyciela oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

zdjęcia:

Czytaj więcej: Wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego i uroczyste ślubowanie

Wielkie czerwone serce stanęło pod Starostwem

Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak postanowił, że powiat głogowski dołączy do grona wspierających akcję zbierania plastikowych nakrętek.

Do nakrętkowej akcji zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu. Dzięki zbieraniu plastikowych nakrętek można pomóc wielu potrzebującym.

Pomysł zakupu czerwonego serca zaczął się od pomocy Szymonkowi Łużnemu małemu Strażakowi, który pod koniec grudnia 2020 roku dowiedział się że zachorował na złośliwy nowotwór: Chłoniak Burkitta – białaczka. Wtedy rozpoczęła akcja zbierania nakrętek. Urzędnicy zbierali nakrętki, przynosili do urzędu następnie zostały przekazane strażakom zaangażowanym w akcję pn. Razem dla Szymonka. Szymonek na szczęście kończy leczenie w klinice Przylądek Nadzieli we Wrocławiu. Niedługo wróci do domu. Jeszcze przez pięć lat będzie pod kontrolą lekarzy.

Dziś Pan Emil - tata Szymonka podziękował staroście za wsparcie akcji "Razem dla Szymonka". "W imieniu swoim żony jak również Szymonka i wszystkich strażaków naszej gminy bardzo serdecznie dziękuję - to dla nas bardzo wielki gest". 

W środę tuż przed urzędem stanęło wielkie, czerwone serce, do którego wszyscy mogą wrzucać plastikowe nakrętki, by pomagać niepełnosprawnym dzieciom z powiatu głogowskiego.

Czytaj więcej: Wielkie czerwone serce stanęło pod Starostwem

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów