Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA [AKTUALIZACJA 10.05.2021 r.]

Informacja o wywieszeniu wykazu

Starosta Głogowski informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głogowie, 

ul. Sikorskiego 21, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.powiat.glogow.pl/, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie www.powiat.glogow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewody Dolnośląskiego został wywieszony wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat w trybie bezprzetargowym, na najem pomieszczeń w budynku posadowionym na działce nr 282 o pow. 0,29 ha położonej w obrębie 0002 Gaiki-Potoczek gmina Jerzmanowa.

 

Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie.

Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni, od dnia 24.05.2019 do dnia 14.06.2019 r.

                                                                                                                  

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul. Sikorskiego 21,  pok. 212 tel. 76/7282844.

                                                                                              Starosta Głogowski

                                                                                              Jarosław Dudkowiak

Informacja o wywieszeniu wykazu w formacie pdf [PDF - 138 KB]

Wykaz działki 282 Gaiki-Potoczek gm. Jerzmanowa w formacie pdf [PDF - 236 KB]

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów