Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA


Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami Ministra Zdrowia dotyczącymi

szczepień COVID-19:

Komunikat nr 12 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy


KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu

Starosta Głogowski informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.powiat.glogow.pl/ oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie został wywieszony wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy  na czas oznaczony do 3 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, na dzierżawę nieruchomości w granicach  działek nr 66 o pow. 1,13 ha, 308 o pow. 1,55 ha, 2 o pow. 0,55 ha, 16 o pow. 0,60 ha, 44 o pow. 1,07 ha, 298 i 306/1 o pow. 0,93 ha, 356 o pow. 2,01 ha   położonych w obrębie 0002 Gaiki-Potoczek gm.Jerzmanowa .

Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie.

 

Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni, od dnia 31 maja 2019 do dnia 21 czerwca 2019  r.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul.  Sikorskiego 21,  pok. 212 tel. 76/7282844.

 

Informacja o wywieszeniu wykazu w formacie PDF. [PDF - 140 KB]

Wykaz - dzierżawa do lat 3 Gaiki-Potoczek w formacie PDF. [PDF - 1.22 MB]

Załączniki, mapy działek:

Załącznik 1 [PDF - 223 KB]

Załącznik 2 [PDF - 234 KB]

Załącznik 3 [PDF - 244 KB]

Załącznik 4 [PDF - 224 KB]

Załącznik 5 [PDF - 325 KB]

Załącznik 6 [PDF - 249 KB]

Załącznik 7 [PDF - 393 KB]

Załącznik 8 [PDF - 375 KB]

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów