Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA [AKTUALIZACJA 10.05.2021 r.]

Informacja o wywieszeniu wykazu

Informacja o wywieszeniu wykazu

Starosta Głogowski informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głogowie, ul.Sikorskiego 21, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.powiat.glogow.pl/, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewody Dolnośląskiego został wywieszony wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie 0013 Stare Serby gm.Głogów oznaczonej nr 75/4 i 75/5, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny  na rzecz Gminy Głogów.

Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie.

 

Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni tj. od dnia 03.06.2019 r. do dnia  24.06.2019 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Głogowie
ul. Sikorskiego 21, pok. 212, tel. 76 72 82 844.

                                                                                                              S T A R O S T A

                                                                                                          Jarosław Dudkowiak

Informacja o wywieszeniu wykazu w formacie PDF [PDF - 114 KB]

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów