Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

„Negocjacje z samobójcą: nie skacz, porozmawiajmy”

Głogów, dn. 17.10.2019r.

Informacja prasowa

„Negocjacje z samobójcą: nie skacz, porozmawiajmy”

„Negocjacje z samobójcą: nie skacz, porozmawiajmy” – pod takim tytułem 23  października 2019 roku w auli I Liceum Ogólnokształcącego imienia Bolesława Krzywoustego w Głogowie, w godz. 16:00 – 18:30, odbędzie się kolejna już bezpłatna, otwarta konferencja powiatowa, podejmująca temat zjawiska samobójstw wśród dzieci oraz młodzieży.

Według statystyk prowadzonych przez Komendę Główną Policji w roku 2018 samobójstwo próbowało popełnić 746 nastolatków w wieku 13-18 lat (w 2017 roku odnotowano 702 przypadki) i 1143 osoby w wieku 19-24 (wartość tożsama z rokiem 2017). Światowa Organizacja Zdrowia podaje, iż co roku odbiera sobie życie 800 tysięcy osób – to tak jakby zniknęło duże miasto.

Niepokoją dane, niepokoi sytuacja. Trudno jednoznacznie ocenić czynniki wpływające na próby samobójcze wśród dzieci i młodzieży, pośród nich, jak podają raporty Fundacji Dajmy Dzieciom Siłę, znajdują się między innymi: zaburzenia zdrowia psychicznego, brak właściwej komunikacji z rodzicami, dręczenie szkolne, przemoc rówieśnicza. Na pewno dramatyczna decyzja dziecka, nastolatka jest wołaniem o pomoc. I powinniśmy je usłyszeć.

- informuje Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak

Wychodząc naprzeciw potrzebom, ale też problemom, które mogą dotyczyć każdej rodziny, powiat głogowski realizuje kampanię szkoleniowo-informacyjną, wynikającą z Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przyjętego na lata: 2018-2022.

Nasze konferencje są cykliczne, ich mnogość z pewnością jest elementem działań profilaktycznych. Po raz drugi w tym roku postanowiliśmy zaprosić grono prelegentów, mając nadzieję, że nie tylko wzbogacimy dyskurs społeczny, przede wszystkim zwrócimy uwagę na najmłodszych i ich problemy.

- dodaje Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak

Program konferencji obejmuje trzy 45. minutowe wykłady. Pierwszym z nich jest wystąpienie Katarzyny Hanke „Otwarty dialog jako profilaktyka i leczenie w sytuacjach kryzysu emocjonalnego”, kolejno Iwona Zaglaniczna opowie o „Mediacjach jako konstruktywnym sposobie realizowania problemów”, zwieńczeniem konferencji będzie prelekcja Dawida Marczyńskiego, nosząca tytuł „Praktyka w negocjacjach z samobójcą”.

Zapraszam do udziału w konferencji, do dyskusji. Konferencja ma charakter otwarty i bezpłatny.

-  dopowiada Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów