Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA [AKTUALIZACJA 10.05.2021 r.]

Aktywny rodzic z LGOM

Trwa rekrutacja do projektu "Aktywny Rodzic LGOM".  Biuro projektu zachęca chcących skorzystać z refundacji wynagrodzenia niani lub opłat w żłobku/klubie dziecięcym/u dziennego opiekuna za opiekę nad dzieckiem do 3 roku życia. 

Formularze rekrutacyjne mogą składać ojcowie bezrobotni oraz przebywający na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich lub wychowawczych.

Rekrutacja potrwa do 20.12.2019. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Projekt pt.,, Aktywny rodzic z LGOM" realizowany jest w ramach Osi Piorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego RPO WD 2014-2020 przez Centrum Doradztwa i Szkoleń ,,Europrojekt" J. Juszczyńska, D. Juszko sp.j .

Wszystkie informacje o projekcie znajdują się na stronie www.aktywnyrodziczlgom.eu lub na profilu na Facebooku https://www.facebook.com/projektaktywnyrodziczlgom/

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów