Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA


Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami Ministra Zdrowia dotyczącymi

szczepień COVID-19:

Komunikat nr 12 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy


KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

KGHM przekazał 12.510,00 zł dla dzieci z pieczy zastepczej w Powiecie Głogowskim

Dzięki pracownikom KGHM oraz miedziowej spółce 12.510,00 zł trafiło do dzieci z rodzin zastępczych i domów dziecka z Powiatu Głogowskiego. Pieniądze zostaną przeznaczone na rehabilitację, kursy i pomoce naukowe dla dzieci.

W październiku 2020 Departament Komunikacji KGHM przeprowadził badanie opinii wśród załogi firmy. Zarząd zadeklarował, że za każdy wypełniony kwestionariusz przekaże 5 zł na wskazany przez ankietowanego powiat z przeznaczeniem na dzieci z pieczy zastępczej.

Ankiety wypełniło 8074 pracowników, czyli aż 43 proc. załogi KGHM Polska Miedź S.A.. Powiat Głogowski znalazł się na drugim miejscu spośród 13 powiatów, którzy otrzymają dotację pod względem wysokości kwoty.

Serdecznie dziękujmy za wielkie zaangażowanie i serce okazane dzieciom z pieczy zastępczej w Powiecie Głogowskim.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów