Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

 1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
 2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
 3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
 4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
 5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej - elementy (SUMP LGOF)

lgof-2

Pracujemy nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej – elementy (SUMP – Sustainable Urban Plan Mobility) dla Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Głównym celem SUMP jest poprawa i ułatwienie mobilności mieszkańców.

Plan ma dążyć do podnoszenia jakości życia mieszkańców miast i ich obszarów funkcjonalnych oraz obniżanie wpływu transportu na środowisko.

SUMP LGOF jest planem działań skierowanych do 35 jednostek samorządu terytorialnego!

lgos-1

SUMP LGOF ma przyczyniać się do zmniejszania negatywnego wpływu transportu na środowisko, takiego jak:

 • zanieczyszczenie powietrza,
 • hałas,
 • redukcja emisji gazów cieplarnianych.

 

Warunkiem tych zmian jest zwiększenie roli środków transportu przyjaznych środowisku, do których należą:

 • transport publiczny,
 • rowery,
 • komunikacja piesza,
 • transport elektryczny.

 

Głos mieszkańców!

Serdecznie zachęcamy mieszkańców Gminy Głogów do czynnego udziału w konsultacjach społecznych poprzez wypełnienie ankiety znajdującej się pod poniższym linkiem: https://tiny.pl/wjkdz.

Zajmie Ci to nie więcej niż 15 minut.

 

Wasza rola jest bardzo ważna, czekamy na Wasze odpowiedzi do 23 stycznia 2023 r.

 

Zapraszamy do udziału!

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów