Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Informacja Starosty Głogowskiego

Starosta Głogowski

INFORMUJE

o wywieszeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 04.09.2015r. do dnia 25.09.2015r.

Do sprzedaży nieruchomość niezabudowana nr geod. 334/2 o pow. 0,0700 ha obr. Grochowice, gmina Kotla oznaczona w ewidencji gruntów i budynków symbolem B.
Cena wywoławcza netto 20.000,00 zł

 Pobierz załącznik w formacie PDF [PDF - 158 KB]

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów