Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA [AKTUALIZACJA 26.01.2022r.]


Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami Ministra Zdrowia dotyczącymi

szczepień COVID-19:

Komunikat nr 12 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy

Informacja Zarządu Powiatu Głogowskiego

 Zarząd Powiatu Głogowskiego

INFORMUJE

o wywieszeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie 3 wykazów nieruchomości stanowiących własność Powiatu Głogowskiego, przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres do lat 3. Wykazy podlegają wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 04.09.2015r. do dnia 25.09.2015r.

Pobierz załączniki:

Załącznik 1 : wykaz 1 - dz.174 obr. Stare Miasto w formacie PDF

Załącznik 2 : wykaz 2 - dz.469-15 obr. Kościuszk w formacie PDF [PDF - 389 KB]

Załącznik 3 : wykaz 3 - dz. 469-6 Kościuszki w formacie PDF [PDF - 383 KB]

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów