Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA


Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami Ministra Zdrowia dotyczącymi

szczepień COVID-19:

Komunikat nr 12 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ – I ETAP BEZ UCZESTNICTWA KANDYDATÓW z dnia 22 września 2015 r.

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 44/2015 Starosty Głogowskiego z dnia 3 września 2015 r.   w składzie:

1) Wojciech Borecki– Przewodniczący Komisji,

2) Sylwia Słomińska – Członek Komisji,  - nieobecna

3) Mariola Wojciechowska – Członek Komisji,

4) Dorota Suszyńska - Członek Komisji pełniący funkcje Sekretarza Komisji.

Komisja w składzie wyżej wymienionym otworzyła koperty z ofertami, celem sprawdzenia informacji w nich zawartych z wymogami zawartymi w ogłoszeniu na wolne stanowisko Inspektor w Biurze Rady i Zarządu.

Komisja stwierdziła iż wpłynęło 10 (dziesięć) ofert wymienionych poniżej kandydatów:

( lista według daty wpływu oferty)

  1. Pan/i Dorota Amborska - Głowacka– zam. w Głogowie oferta wpłynęła w dniu 08 września 2015 r.
  2. Pan/i Anna Jędrzejczak – zam. w Głogowie oferta wpłynęła w dniu                 14 września 2015 r.      
  3. Pan/i Aleksandra Rzetelska – zam. w Głogowie oferta wpłynęła w dniu                     15 września 2015 r.
  4. Pan/i Anna Żarczyńska – zam. w Głogowie oferta wpłynęła w dniu                 16 września 2015 r.
  5. Pan/i Anna Knapik– zam. w Głogowie oferta wpłynęła w dniu                        16 września   2015 r.
  6. Pan/i Anna Jaśkowiec - Heleniak – zam. w Głogowie oferta wpłynęła               w dniu   17 września 2015 r.
  7. Pan/i Małgorzata Baran - Zeman – zam. w Głogowie oferta wpłynęła         w dniu   17 września   2015 r.
  8. Pan/i Alicja Ogar – zam. w Głogowie oferta wpłynęła w dniu 18 września 2015 r.
  9. Pan/i Beata Łojek– zam. w Radwanicach oferta wpłynęła w dniu                               18 września 2015 r.
  10. Pan/i Anna Kozakowska - Nagi – zam. w Jerzmanowa oferta wpłynęła            w dniu 18 września 2015 r.

Do II etapu zakwalifikowali się wymienieni poniżej kandydaci :

 1. Pan/i Dorota Amborska - Głowacka– zam. w Głogowie,
 2. Pan/i Aleksandra Rzetelska – zam. w Głogowie,
 3. Pan/i Anna Żarczyńska – zam. w Głogowie,
 4. Pan/i Anna Knapik– zam. w Głogowie,
 5. Pan/i Małgorzata Baran - Zeman – zam. w Głogowie,
 6. Pan/i Alicja Ogar – zam. w Głogowie,
 7. Pan/i Beata Łojek– zam. w Radwanicach,
 8. Pan/i Anna Kozakowska - Nagi – zam. w Jerzmanowa.

II etap naboru odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie

dnia 29 września 2015 r. o godz. 10.00 w pokoju nr 101

                                                                                              STAROSTA GŁOGOWSKI

                                                                                                     Jarosław Dudkowiak

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów