Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA [AKTUALIZACJA 10.05.2021 r.]

Informacja o wynikach naboru

W Starostwie Powiatowym w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów, przeprowadzono otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko:

INSPEKTOR w Biurze Rady i Zarządu

Do zatrudnienia wybrana została kandydatka Pani Anna Knapik zamieszkała  w Głogowie.

Uzasadnienie wyboru

Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko Inspektor w Biurze Rady i Zarządu, posiada wymagane w ogłoszeniu wykształcenie wyższe oraz wymagany staż pracy, ponadto kandydatka uzyskała najwyższą liczbę punktów z drugiego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej.

                                                                                              STAROSTA GŁOGOWSKI

                                                                                                 Jarosław Dudkowiak

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów