Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA [AKTUALIZACJA 10.05.2021 r.]

Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego

Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie zawiadomienia o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego niżej wymienionych uchwał oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią


1.     Uchwała nr XV/350/15 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/1544/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego (Dz.Urz. Woj. Doln. z dn. 6 listopada 2015 r. poz. 4537).

2.    Uchwała nr XV/351/15 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiego z uwagi na przekroczenie poziomu docelowego arsenu w powietrzu (Dz.Urz. Woj. Doln. z dn. 6 listopada 2015 r. poz. 4538).
3.    Uchwała nr XV/352/15 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Legnica z uwagi na przekroczenie poziomu docelowego arsenu i ozonu w powietrzu (Dz.Urz. Woj. Doln. z dn. 6 listopada 2015 r. poz. 4539).
4.    Uchwała nr XV/353/15 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia Planu działań krótkoterminowych z uwagi na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomów substancji w powietrzu (Dz.Urz. Woj. Doln. z dn. 6 listopada 2015 r. poz. 4540).

Ww. dokumenty dostępne są w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego – siedziba przy ul. Ostrowskiego 7, pok. 302 (I piętro), a od dnia 30 listopada 2015 r. – przy ul. Walońskiej 1-3, pok. 062 (parter, prawe skrzydło) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl, w zakładce Program ochrony środowiska (na dole strony)/Programy ochrony powietrza/Program ochrony powietrza dla oceny WIOŚ za 2013 r.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów