Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA [AKTUALIZACJA 10.05.2021 r.]

Zarząd Powiatu Głogowskiego informuje

O wywieszeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Głogowskiego, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 174 obręb 7 „Stare Miasto”, przeznaczonej w części do oddania w najem na okres do 3 lat w trybie przetargu nieograniczonego. Wykaz podlega również publikacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na tablicy ogłoszeń w urzędzie. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 04.12.2015 r. do 25.12.2015r. Szczegółowych informacji udziela w starostwie Wydział Gospodarki Nieruchomościami (pok. 223 II piętro telefon 76 72 82 844)

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów