Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA [AKTUALIZACJA 26.01.2022r.]


Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami Ministra Zdrowia dotyczącymi

szczepień COVID-19:

Komunikat nr 12 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy

Informacja

Zarząd Powiatu Głogowskiego informuje o wywieszeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Głogowskiego, położonej przy ul. Piaskowej 1 w Głogowie, w granicach działki oznaczonej nr ewid. 174 o pow. 0,6982 ha, obr. 7 „Stare Miasto”, w której udział 3183/10000 przeznaczono do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Głogów na siedzibę urzędu. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 26.02.2016r. do 18.03.2016r.

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów