Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA [AKTUALIZACJA 10.05.2021 r.]

INFORMACJA STAROSTY GŁOGOWSKIEGO

o unieważnieniu ogłoszenia z dnia  30 czerwca 2016 r. o naborze na wolne stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak informuje, o unieważnieniu ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Starostwie Powiatowym w Głogowie w związku z przesunięciami kadrowymi, w tym zakresie  dokonanymi wewnątrz tut. Urzędu.

Wszelkie złożone przez kandydatów dokumenty aplikacyjne zostaną odesłane  na adres zamieszkania kandydatów.  

 

STAROSTA GŁOGOWSKI   

Jarosław Dudkowiak

 

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów