Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA [AKTUALIZACJA 10.05.2021 r.]

Informacja o wynikach naboru

W Starostwie Powiatowym w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów, przeprowadzono otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko:

PODINSPEKTOR W WYDZIALE INFRASTRUKTURY POWIATU

 

 

 

Komisja Rekrutacyjna  powołana Zarządzeniem Nr 27/2016 Starosty Głogowskiego z dnia 30 czerwca  2016 r.   w składzie:

  1. Jeremi Hołownia– Przewodniczący Komisji,
  2. Mariola Wojciechowska – Członek Komisji, - nieobecna
  3. Krystian Czarnota– Członek Komisji,
  4. Monika Stefaniak – Członek Komisji,
  5. Dorota Suszyńska – Członek Komisji, pełniący obowiązki Sekretarza Komisji.

 

 

Liczba nadesłanych ofert :  9, w tym 5 ofert zostało zakwalifikowanych do dalszego etapu – rozmowy kwalifikacyjnej.

 

  1. Pan/i Zuzanna Gąsior w Głogowie
  2. Pani/i Aleksandra Kokocińska zam. w Głogowie
  3. Pan/i Anna Lechwar zam. w Jaczowie
  4. Pani Marlena Zając zam. w Głogowie
  5. Pani Agnieszka Mikołajczyk zam. w Głogowie

 

Do zatrudnienia wybrana została kandydatka Pan/i Anna Lechwar zamieszkała w Jaczowie

 

 

Uzasadnienie wyboru

 

Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko Podinspektor w Wydziale Infrastruktury Powiatu, posiada wymagane w ogłoszeniu wykształcenie wyższe oraz wymagany staż pracy, ponadto uzyskała najwyższą liczbę punktów z drugiego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

                                                                                              STAROSTA GŁOGOWSKI

                                                                                                  Jarosław Dudkowiak

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów