Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

STAROSTA GŁOGOWSKI INFORMUJE

o wywieszeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości stanowiącej własność  Skarbu Państwa, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 23/18 obręb Nadodrze, o powierzchni 3,1745 ha, położonej w Głogowie, przy ul. Północnej 20, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Nieruchomość objęta jest działaniem Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

          Wykaz podlega również publikacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 12.08.2016r. do dnia 02.09.2016r.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów