Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA [AKTUALIZACJA 10.05.2021 r.]

ZARZĄD POWIATU GŁOGOWSKIEGO INFORMUJE

o wywieszeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Głogowskiego położonej w Głogowie w obrębie 0005 Kościuszki, jednostka ewidencyjna: Miasto Głogów w granicach działek zabudowanych garażami oznaczonych nr ewidencyjnymi 469/22 o pow. 0,0044 ha, 469/23 o pow. 0,0043 ha, 469/24
o pow. 0,0044 ha, 469/25 o pow. 0,0044 ha, 469/26 o pow. 0,0043 ha, 469/27 o pow. 0,0043 ha oraz działki niezabudowanej nr  469/21 o pow. 0,1179 ha przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz podlega również publikacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głogowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 02.09.2016 do dnia 23.09.2016r.

 

 

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów