Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA [AKTUALIZACJA 26.01.2022r.]


Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami Ministra Zdrowia dotyczącymi

szczepień COVID-19:

Komunikat nr 12 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy

Zmiana organizacji pracy Wydziału Administracji Budowlanej

Starosta Głogowski uprzejmie informuje, iż od dnia 12 września 2016 r. nastąpi zmiana organizacji pracy Wydziału Administracji Budowlanej Starostwa Powiatowego w Głogowie, której celem jest skrócenie terminu rozpatrywania składanych wniosków i zgłoszeń oraz usprawnienie pracy Wydziału.

Przyjmowanie interesantów (m.in. Inwestorów, Pełnomocników, Projektantów) w toczących się postępowaniach administracyjnych, nastąpi po uprzednim umówieniu się na konkretny termin, tj.: dzień i godzinę, z pracownikiem merytorycznym rozpatrującym sprawę (złożony wniosek, zgłoszenie) pod numerem telefonu: 76 7282807 oraz osobiście w Sekretariacie Wydziału w pokoju nr 20 (parter budynku).

Wszelkie dodatkowe informacje będzie można uzyskać w Sekretariacie Wydziału Administracji Budowlanej w pokoju nr 20 (parter budynku) oraz pod numerem telefonu: 76 7282807.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów