Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA [AKTUALIZACJA 10.05.2021 r.]

RDOŚ zaprasza do konsultacji społecznych projektu

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 7 października 2016 r., znak WPN.6401.272.2016.MK,

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu zarządzenia w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego Castor fiber na terenach obwodów łowieckich położonych na terenie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Legnicy
 
informacje szczegółowe oraz projekt Zarządzenia do pobrania:
 
http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-7-pazdziernika-2016-znak-wpn-6401-272-2016-mk

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów