Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Wyniki naboru do Wydziału AB

W Starostwie Powiatowym w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów, przeprowadzono otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko:

PODINSPEKTOR W WYDZIALE ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ

 

do zatrudnienia została wybrana Pani Aleksandra Jarosz zamieszkała w Głogowie

Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko Podinspektor w Wydziale Administracji Budowlanej, posiada wymagane  w ogłoszeniu wykształcenie wyższe, ponadto uzyskała najwyższą liczbę punktów z drugiego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej.

 

STAROSTA GŁOGOWSKI

Jarosław Dudkowiak

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Protokół z II etapu naboru

W Starostwie Powiatowym w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów, przeprowadzono otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko:

PODINSPEKTOR W WYDZIALE ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ

Komisja Rekrutacyjna  powołana Zarządzeniem Nr 41/2016 Starosty Głogowskiego  z dnia 07 października  2016 r.   w składzie:

  1. Wojciech Borecki– Przewodniczący Komisji, nieobecny
  2. Mariola Wojciechowska – Członek Komisji,
  3. Katarzyna Koriat - Łysakowska– Członek Komisji,
  4. Krystian Czarnota – Członek Komisji,
  5. Dorota Suszyńska – Członek Komisji, pełniący obowiązki Sekretarza Komisji.

 

Liczba nadesłanych ofert :  3, w tym 3 oferty zostały zakwalifikowane do dalszego etapu – rozmowy kwalifikacyjnej

 

Pan/i  Dorota Melkowicz zam. w Chocianowie,

Pan/i Aleksandra Jarosz zam. w Głogowie,

Pan/i Katarzyna Serafin zam. w Głogowie,

Do zatrudnienia wybrana została kandydatka Pan/ i Aleksandra Jarosz zamieszkała  w Głogowie

 

 

Uzasadnienie wyboru

 

Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko Podinspektor w Wydziale Administracji Budowlanej, posiada wymagane w ogłoszeniu wykształcenie wyższe, ponadto uzyskała najwyższą liczbę punktów z drugiego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej.

 

                                                                                              STAROSTA GŁOGOWSKI

                                                                                                  Jarosław Dudkowiak

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów