Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA [AKTUALIZACJA 10.05.2021 r.]

Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Głogowskiego

Uprzejmie zapraszam na nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Głogowskiego, która odbędzie się w dniu 13 grudnia 2016 r. (wtorek) o godz. 16:00 w sali 225  Starostwa Powiatowego w Głogowie, przy ul. Sikorskiego 21.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Głogowskiego uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu Głogowskiego Nr XI/71/2015 z dnia 30 grudnia
    2015 roku.
  4. Zamknięcie sesji.

 

          Przewodniczący

Rady Powiatu Głogowskiego

 

     Ryszard Rokaszewicz  

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów