Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA


Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami Ministra Zdrowia dotyczącymi

szczepień COVID-19:

Komunikat nr 12 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy


KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

 1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
 2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
 3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
 4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
 5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

XXVI sesja Rady Powiatu Głogowskiego

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zapraszam na XXVI sesję Rady Powiatu Głogowskiego, która odbędzie się w dniu 06 lutego 2017 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali 225  Starostwa Powiatowego
w Głogowie, przy ul. Sikorskiego 21.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów Nr XXIV/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. oraz XXV/2016 z dnia 12 stycznia 2017 r. z sesji Rady Powiatu Głogowskiego.
 4. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2015 r.
 5. Sprawozdanie Starosty Głogowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 r. Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy
 6. Staroście Głogowskim na 2017 r.
 7. Informacja o realizacji zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Głogowie w 2016 r.
 8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat głogowski
  za 2016 r.
 9. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 8 w Głogowie w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Głogowie w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie.
 10. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum nr 6 w Głogowie
  przy ul. Folwarcznej 55.
 11. Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych
  i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu głogowskiego.
 12. Sprawozdania z prac stałych Komisji Rady Powiatu Głogowskiego za 2016 r.
 13. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami Rady.
 14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 15. Sprawy różne i oświadczenia radnych.
 16. Zamknięcie sesji.

 

          Przewodniczący

Rady Powiatu Głogowskiego

     Ryszard Rokaszewicz  

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów