Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA


Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami Ministra Zdrowia dotyczącymi

szczepień COVID-19:

Komunikat nr 12 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy


KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

ZAWIADOMIENIE

  Na podstawie art. 59 ustawy z dnia  7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j.Dz.U.  z 2016r. Nr 1943 ze zmianami) uprzejmie informuję, że Rada Powiatu Głogowskiego na sesji  w dniu 6 lutego 2017r. podjęła uchwałę intencyjną nr XXVI/145/2017  w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji  Technikum nr 6 w Głogowie.      

 

                     Oznacza to, że wszyscy uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w Technikum nr 6  w Głogowie przy ul. Folwarcznej 55  będą mogli ją ukończyć. Stopniowa likwidacja polega na niedokonywaniu naboru do klasy I. W kolejnych latach szkolnych w Technikum nr 6  w Głogowie będą funkcjonowały następujące klasy:

rok szkolny 2017/2018 klasy II, III, IV,

rok szkolny 2018/2019 klasy III, IV,

rok szkolny 2019/2020 klasa IV.

31 sierpnia 2020r szkoła zakończy działalność.

                 

                  Nabór do klasy I w zawodzie technik geodeta będzie prowadzony przez Technikum nr 4 w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda Da Vinci w Głogowie przy ul. Piastowskiej 2a. Uczniowie klasy I, którzy nie otrzymają promocji do klasy II będą mieli możliwość kontynuowania nauki.

 

                Nabór do klasy I w zawodach  technik leśnik oraz technik architektury krajobrazu będzie prowadzony w Technikum  nr 2 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie przy ul. Perseusza 5 (obecny Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie). Uczniowie klasy I, którzy nie otrzymają promocji do klasy II będą mieli możliwość kontynuowania nauki.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów