Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA [AKTUALIZACJA 10.05.2021 r.]

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROCEDURY NABORU

W Starostwie Powiatowym w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów, przeprowadzono otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko:

PODINSPEKTOR W WYDZIALE ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ

INFORMACJA  O ZAKOŃCZENIU PROCEDURY NABORU

 

Komisja Rekrutacyjna  powołana Zarządzeniem Nr 16/2017 Starosty Głogowskiego z dnia 14 marca  2017 r.   w składzie:

 

  1. Wojciech Borecki– Przewodniczący Komisji,
  2. Mariola Wojciechowska – Członek Komisji,
  3. Katarzyna Koriat - Łysakowska– Członek Komisji,
  4. Bartłomiej Adamczak – Członek Komisji,
  5. Dorota Suszyńska – Członek Komisji, pełniący obowiązki Sekretarza Komisji.

 

Informuję, iż nie wpłynęła żadna oferta w naborze z dnia 14 marca 2017 r. na wolne stanowisko Podinspektor w Wydziale Administracji Budowlanej.

 

 

                                                                                              STAROSTA GŁOGOWSKI

 

                                                                                                  Jarosław Dudkowiak      

 

 

 

 

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów