Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA [AKTUALIZACJA 10.05.2021 r.]

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ – I ETAP BEZ UCZESTNICTWA KANDYDATÓW z dnia 10.04.2017 r.

 

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 19/2017 Starosty Głogowskiego z dnia  24 marca  2017 r.   w składzie:

1) Wojciech Borecki –  Przewodniczący Komisji,

2) Mariola Wojciechowska – Członek Komisji,

3) Bartłomiej Adamczak -  Członek Komisji,

4) Andrzej Jażło – Członek Komisji,

5) Dorota Suszyńska – Członek Komisji pełniący funkcje Sekretarza Komisji.

 

Komisja w składzie wyżej wymienionym otworzyła koperty z ofertami, celem sprawdzenia informacji w nich zawartych z wymogami zawartymi w ogłoszeniu na wolne stanowisko Podinspektor w Biurze Geodety Powiatowego.

 

Komisja stwierdziła iż wpłynęły 3 (trzy) oferty wymienionych poniżej kandydatów:

( lista według daty wpływu oferty)

                                                                                                                                                                               

Do II etapu zakwalifikowali się wymienieni poniżej kandydaci :

 

 Pani Joanna Wołtosz – zam. w Głogowie

 Pan Tomasz Plawgo  – zam. w Nowej Soli

 

II etap naboru odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głogowie

Dnia 14 kwietnia  2017 r. o godz. 10.30 w pokoju nr 101

 

 

 

                                                                                               Starosta Głogowski

                                                                                               Jarosław Dudkowiak

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów