Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA [AKTUALIZACJA 10.05.2021 r.]

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Uprzejmie zapraszam na XXIX sesję Rady Powiatu Głogowskiego, która odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali 225  Starostwa Powiatowego w Głogowie, przy ul. Sikorskiego 21.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXVIII/2017 z dnia 29 marca 2017 r.
 4. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Powiecie Głogowskim na lata 2012 – 2016
  za rok 2016.
 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Głogowskim na lata
  2017 – 2021.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Głogowskiego za 2016 rok.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Głogowskiego uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu Głogowskiego Nr XXIV/135/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Głogowskiego na 2017 r. uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu Głogowskiego Nr XXIV/136/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
 9. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami Rady.
 10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 11. Sprawy różne i oświadczenia radnych.
 12. Zamknięcie sesji.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów