Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA


Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami Ministra Zdrowia dotyczącymi

szczepień COVID-19:

Komunikat nr 12 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy


KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Komunikat dot. treningu RENEGADE SAREX oraz ewentualnego uruchomienia syren na terenie powiatu głogowskiego w dniach 6-8 czerwca 2017 r.

W dniach 6-8 czerwca br., na terenie całego kraju zostaną przeprowadzone ćwiczenia pk. RENEGADE-SAREX, w których udział wezmą Siły Zbrojne oraz administracja publiczna, w tym jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Głogowskiego. W związku z powyższym mogą zostać uruchomione syreny alarmowe poprzez wyemitowanie sygnału:

 

  1. „Ogłoszenie alarmu” po otrzymaniu sygnału ostrzegającego o zagrożeniu;
  2. „Odwołanie alarmu” po otrzymaniu sygnału odwołującego zagrożenie.

Uruchomienie syren przeprowadzone jest w ramach treningu uruchomiania systemów i urządzeń alarmowych, w celu sprawdzenia ich sprawności i zdolności do działania, na potrzeby ochrony ludności bez praktycznej realizacji przedsięwzięć ochronnych przez mieszkańców /pracowników zakładu/.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów