Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA [AKTUALIZACJA 10.05.2021 r.]

Wyniki naboru do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Głogowie

Głogów 2017-06-08

W Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Głogowie ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów, przeprowadzono otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko Geodety

W związku ze złożeniem ofert przez dwie osoby, Komisja powołana Zarządzeniem nr7/2017 Dyrektora PODGiK w Głogowie informuje, iż tylko kandydatka Pani Klaudia Patrycja Ryś – zam. w Jaczowie, spełnia wymogi zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko GEODETY W POWIATOWYM OŚRODKU DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W GŁOGOWIE.

Do zatrudnienia wybrana została kandydatka Pani Klaudia Patrycja Ryś.

Uzasadnienie wyboru

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy przedłożonych dokumentów. Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne, legitymuje się wymaganym wykształceniem oraz znajomością programu EWMAPA, EWOPIS, Ośrodek oraz pakietu Microsoft Office

Dyrektor PODGiK w Głogowie

Aleksandra Lewandowska

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów