Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA [AKTUALIZACJA 10.05.2021 r.]

Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Głogowskiego

Z A W I A D O M I E N I E

            Uprzejmie zapraszam na nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Głogowskiego, która odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2017 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali nr 225 Starostwa Powiatowego w Głogowie, przy ul. Sikorskiego 21.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Projekt uchwały Rady Powiatu Głogowskiego w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Głogowskiego uchwalonego uchwałą Rady Powiatu Głogowskiego
    Nr XXIV/135/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
  4. Projekt uchwały Rady Powiatu Głogowskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Głogowskiego na 2017 r. uchwalonego uchwałą nr XXIV/136/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
  5. Zamknięcie sesji.

 

 

                                                                                                 Przewodniczący

                                                                                       Rady Powiatu Głogowskiego

 

                                                                                           Ryszard Rokaszewicz

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów