Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA [AKTUALIZACJA 10.05.2021 r.]

Rekrutacja

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW/ UCZESTNICZEK DO PROJEKTU PN. „NAUKA W POLSCE+PRAKTYKA W NIEMCZECH = SUKCES ZAWODOWY UCZNIÓW SZKÓŁ POWIATU GŁOGOWSKIEGO”

PROWADZONA JEST OD DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2017 DO DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2017

Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic technikum i zasadniczej szkoły zawodowej -  szkół prowadzonych przez Powiat Głogowski. W ramach projektu realizowane będą zagraniczne praktyki zawodowe w Niemczech dla uczniów kształcących się w zawodach wskazanych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Nauka w Polsce + Praktyka w Niemczech=Sukces Zawodowy Uczniów Szkół Powiatu Głogowskiego”

Rekrutacja prowadzona jest w siedzibie następujących

- Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie

- Zespole Szkół Ekonomicznych w Głogowie

- Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie

- Technikum nr 6 w Głogowie

- Zespole Szkół Politechnicznych w Głogowie

Zasady naboru Uczestników/Uczestniczek do projektu zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nauka w Polsce + Praktyka w Niemczech=Sukces Zawodowy Uczniów Szkół Powiatu Głogowskiego”. Dokumenty dostępne są na stronie www.powiat.glogow.pl oraz na stronach internetowych w/w szkół.

Udzielane wsparcie w ramach projektu jest bezpłatne.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus + Akcja 1 Mobilność edukacyjna i jest finansowany przez Unię Europejską.

Pobierz pliki:

Regulamin rekrutacji [PDF - 3.00 MB]

Formularz zgłoszeniowy [PDF - 684 KB]

 

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów