Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA [AKTUALIZACJA 10.05.2021 r.]

Informacja o wyborze kandydatki

 

W Starostwie Powiatowym w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów, przeprowadzono otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko:

PODINSPEKTOR W BIURZE PROMOCJI KULTURY  I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

 

Komisja Rekrutacyjna  powołana Zarządzeniem Nr 32/2017 Starosty Głogowskiego z dnia 1 września  2017 r.   w składzie:

  1. Wojciech Borecki– Przewodniczący Komisji,
  2. Mariola Wojciechowska – Członek Komisji,
  3. Bartłomiej Adamczak– Członek Komisji,
  4. Patrycja Milewicz– Członek Komisji,
  5. Dorota Suszyńska – Członek Komisji, pełniący obowiązki Sekretarza Komisji.

 

Liczba nadesłanych ofert : 6, w tym 4 oferty zostały zakwalifikowane do dalszego etapu – rozmowy kwalifikacyjnej

 1. Pani Aleksandra Kokocińska – zam. w Głogowie
 2. Pani Weronika Makajew – Siwolganow – zam. w Głogowie
 3. Pani Magdalena Kurzawa – zam. w Głogowie
 4. Pani Karolina Łuszczak – zam. w Głogowie

Do drugiego etapu naboru przystąpiły dwie kandydatki:

 

Pani Weronika Makajew – Siwolganow – zam. w Głogowie

Pani Karolina Łuszczak – zam. w Głogowie

 

Do zatrudnienia wybrana została kandydatka Pan/ i Karolina Łuszczak zamieszkała w Głogowie

 

Uzasadnienie wyboru

 

Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko Podinspektor w Biurze Promocji Kultury i Komunikacji Społecznej, posiada wymagane w ogłoszeniu wykształcenie wyższe oraz wymagany staż pracy, ponadto uzyskała najwyższą liczbę punktów z drugiego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

                                                                                              STAROSTA GŁOGOWSKI

                                                                                                  Jarosław Dudkowiak             

 

 

                                        

 

Starostwo Powiatowe w Głogowie                                                 Głogów, dn. 10.10.2017 r.

Sikorskiego 21

67-200 Głogowie

 

W Starostwie Powiatowym w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów, przeprowadzono otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko:

 

PODINSPEKTOR

W BIURZE PROMOCJI KULTURY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

 

Kandydatka Karolina Łuszczak spełniła wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko Podinspektor w Biurze Promocji Kultury i Komunikacji Społecznej, posiada wymagane  w ogłoszeniu wykształcenie wyższe oraz wymagany staż pracy, ponadto uzyskała najwyższą liczbę punktów z drugiego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej.

 

                                                                                              STAROSTA GŁOGOWSKI

                                                                                                    Jarosław Dudkowiak

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów