Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA


Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami Ministra Zdrowia dotyczącymi

szczepień COVID-19:

Komunikat nr 12 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy


KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

 1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
 2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
 3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
 4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
 5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

XXXIV sesja Rady Powiatu Głogowskiego

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zapraszam na XXXIV sesję Rady Powiatu Głogowskiego, która odbędzie się w dniu 7 listopada 2017 r. (wtorek) o godz. 16:00 w sali 225 Starosta Powiatowego w Głogowie, ul. Sikorskiego 21.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów Nr XXXII/2017 z dnia 25 września 2017 r. oraz Nr XXXIII/2017
  z dnia 23 października  2017 r. z sesji Rady Powiatu Głogowskiego.
 4. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Głogowskiego.

4.1. Stanowisko Komisji Samorządowej i Bezpieczeństwa Publicznego.

4.2. Wyjaśnienia radnego Rady Powiatu Głogowskiego Pana Zbigniewa Rybki.

 1. Informacja Starosty Głogowskiego z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Głogowskiego z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych.
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie głogowskim w roku szkolnym 2016/2017.
 4. Projekt uchwały w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych
  i specjalnych, mających siedzibę na obszarze powiatu głogowskiego na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
 5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Głogowskiego
  z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018”.
 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia na rok 2018 wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 7. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami Rady.
 8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 9. Sprawy różne i oświadczenia radnych.
 10. Zamknięcie sesji.

 

        Przewodniczący

Rady Powiatu Głogowskiego

   Ryszard Rokaszewicz

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów