Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

  1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
  2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
  3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
  4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
  5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących

Starosta Głogowski

na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. Nr 2147 ze zm.)  informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych  obrębie :

  • 0001 Ceber, gm.Kotla oznaczonej numerami : 677, 683, 686, 384/1, 675, o łącznej powierzchni 8,7462 ha;
  • 0002 Chociemyśl, gm.Kotla, oznaczonej numerem 465/2 o powierzchni 0,9000 ha;
  • 0005 Kotla, gm.Kotla oznaczonej numerem 1312 o powierzchni 1,3300 ha;
  • 0005 Kotla, gm.Kotla oznaczonej numerami: 1136/1, 1136/2, 1264, 1138/1, o łącznej powierzchni 10,4000 ha,

przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Kotla na realizację celu publicznego -urządzenie ścieżki rowerowej na dawnych torowiskach kolejowych.

Wykaz wywieszono  przez okres 21 dni tj. od dnia  07.12.2017 r. do dnia  27.12.2017 r. na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głogowie ul.Sikorskiego 21, opublikowano na stronie internetowej Powiatu Głogowskiego www.powiat.glogow.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.glogow.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Głogowie ul.Sikorskiego 21, II piętro, pokój 223  lub pod telefonem 076 72 82 844.

 

       STAROSTA

Jarosław Dudkowiak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów