Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA [AKTUALIZACJA 26.01.2022r.]


Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami Ministra Zdrowia dotyczącymi

szczepień COVID-19:

Komunikat nr 12 Ministra Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniającą schemat podstawowy

Spotkanie konsultacyjne

Na prośbę Dolnośląskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu zapraszamy na spotkanie konsultacyjne w temacie przebudowy systemu redystrybucji środków algorytmowych PFRON. Spotkanie odbędzie się 31 stycznia 2018r.  o godzinie 12.00 w Sali Konferencyjnej nr 225 Starostwa Powiatowego w Głogowie przy ulicy Sikorskiego 21.

 

Celem spotkania będzie zgromadzenie między innymi propozycji nowych zadań, które odpowiadają na aktualne potrzeby osób niepełnosprawnych a obecnie nie są dofinansowywane ze środków PFRON. Mile widziane będą także inne spostrzeżenia, które mogą wpłynąć na poprawę systemu redystrybucji środków PFRON umożliwiając tym samym dotarcie wsparcia finansowego do potrzebujących osób niepełnosprawnych dając wymierną pomoc w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej. Zgromadzone propozycje zadań i spostrzeżeń następnie zostaną przekazane Dolnośląskiemu Oddziałowi PFRON.

Zachęcamy Państwa do wcześniejszego pisemnego opracowania swoich obserwacji aby móc je zaprezentować zebranym podczas spotkania.

Sygnalizujemy, że niniejsze obserwacje powinny być zgodne z Powiatową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 oraz Powiatowym Programem Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2021.

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów