Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

 1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
 2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
 3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
 4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
 5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

XXXVII sesja Rady Powiatu Głogowskiego

Z A W I A D O M I E N I E

 

Uprzejmie zapraszam na XXXVII sesję Rady Powiatu Głogowskiego, która odbędzie się w dniu 26 lutego 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali 225 Starosta Powiatowego w Głogowie, ul. Sikorskiego 21.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXVI/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. z sesji Rady Powiatu Głogowskiego.
 4. Sprawozdanie Starosty Głogowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2017 r. Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Głogowskim na 2018 r.
 5. Informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie za 2017 r.
 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcie informacji nt. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Głogowskiego oraz efektów pracy Komendy Powiatowej Policji w Głogowie za 2017 r.
 7. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i dokonania oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego Powiatu Głogowskiego za 2017 r.
 8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat głogowski za 2017 r.
 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, doradców metodycznych, konsultantów oraz bibliotekarzy biblioteki pedagogicznej zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez powiat głogowski.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Głogowskiego uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu Głogowskiego
  Nr XXXVI/194/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Głogowskiego na 2018 r. uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu Głogowskiego Nr XXXVI/195/2017 z dnia
  28 grudnia 2017 r.
 12. Sprawozdanie z prac stałych Komisji Rady Powiatu Głogowskiego za 2017 r.
 13. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami Rady.
 14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 15. Sprawy różne i oświadczenia radnych.
 16. Zamknięcie sesji.

 

 

         Przewodniczący

Rady Powiatu Głogowskiego

 

      Ryszard Rokaszewicz

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów