Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


 

KONSULTACJE KONSUMENCKIE

Poniżej przedstawiam informacje, gdzie można uzyskać konsultacje konsumenckie:

 1. Infolinia Konsumencka – tel. 801 440 220;
 2. Konsumenckie Centrum e-Porad – porady udzielane drogę elektroniczną przez ekspertów Federacji Konsumentów – porady@dlakomsumentow.pl;
 3. Informacje dotyczące praw konsumenta – na stronie: prawakonsumenta.uoki.gov.pl;
 4. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu – Delegatura w Legnicy;
 5. Nieodpłatna pomoc prawna - Starostwo Powiatowe w Głogowie.

Pomocne strony internetowe - czytaj więcej

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ – I ETAP BEZ UCZESTNICTWA KANDYDATÓW z dnia 04 lipca 2018 r.

 

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 23/2018 Starosty Głogowskiego z dnia  20 czerwca   2018 r.   w składzie:

1) Wojciech Borecki –  Przewodniczący Komisji,

2) Mariola Wojciechowska – Członek Komisji,

3) Agnieszka Koperek -  Członek Komisji,

4) Bartłomiej Adamczak – Członek Komisji,

5) Dorota Suszyńska – Członek Komisji pełniący funkcje Sekretarza Komisji.

 

Komisja w składzie wyżej wymienionym otworzyła koperty z ofertami, celem sprawdzenia informacji w nich zawartych z wymogami zawartymi w ogłoszeniu na wolne stanowisko Inspektor w Wydziale Administracji Budowlanej.

 

Komisja stwierdziła iż wpłynęło 3 (trzy) oferty wymienionych poniżej kandydatów:

( lista według daty wpływu oferty)

 1. Pani Kinga Bruder – zam. w Nowa Sól – oferta wpłynęła 26.06.2018  r.
 2. Pani Agata Ozimirska – zam. w Głogowie – oferta wpłynęła 02.07.2018 r.
 3. Pan Mateusz Jędrzejewski – zam. w Głogowie – oferta wpłynęła 03.07.2018 r.

 

                                                                                                                                                                                

Do II etapu zakwalifikowali się wymienieni poniżej kandydaci :

 1. Pani Kinga Bruder – zam. w Nowa Sól
 2. Pani Agata Ozimirska – zam. w Głogowie
 3. Pan Mateusz Jędrzejewski – zam. w Głogowie

 

Drugi etap naboru na wolne stanowisko Inspektor w Wydziale Administracji Budowlanej odbędzie się 06 lipca 2018 r. (piątek) o godz. 10.00 w Sali 225 budynku Starostwa Powiatowego                           w Głogowie

 

 

 

 

                                                                                               Starosta Głogowski

 

 

                                                                                              Jarosław Dudkowiak

 

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów