Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA [AKTUALIZACJA 10.05.2021 r.]

WYNIKI NABORU

W Starostwie Powiatowym w Głogowie, ul. Sikorskiego 21, 67-200 Głogów, przeprowadzono otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko:

 

…..…… INSPEKTOR W WYDZIALE ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ……..…

Do zatrudnienia wybrana została kandydatka Pan/ i Agata Ozimirska zamieszkała w Głogowie

 

Kandydatka Agata Ozimirska spełniła wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko Inspektor w Wydziale Administracji Budowlanej, posiada wymagane  w ogłoszeniu wykształcenie wyższe oraz wymagany staż pracy, ponadto uzyskała najwyższą – tj. maksymalną możliwą do zdobycia liczbę punktów z drugiego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej.

 

                                                                                              STAROSTA GŁOGOWSKI

                                                                                                    Jarosław Dudkowiak

 

 

 

 

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów