Sprawdź odczyty monitora jakości powietrza na stronie internetowej

Monitoring powietrza Starostwa Powiatowego w Głogowie


KOMUNIKAT STAROSTY GŁOGOWSKIEGO ZWIĄZANY Z ORGANIZACJĄ PRACY URZĘDU W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA [AKTUALIZACJA 10.05.2021 r.]

XLIII sesja Rady Powiatu Głogowskiego

Uprzejmie zapraszam na XLIII sesję Rady Powiatu Głogowskiego, która odbędzie się w dniu 18 października 2018 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali 225 Starostwa Powiatowego w Głogowie.

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XLII/2018 z dnia 25 września 2018 r. z sesji Rady Powiatu Głogowskiego.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie głogowskim w roku szkolnym 2017/2018.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/132/2012 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie obligacji powiatowych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Głogowskiego uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu Głogowskiego
  Nr XXXVI/194/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Głogowskiego na 2018 r. uchwalonego Uchwałą Rady Powiatu Głogowskiego Nr XXXVI/195/2017 z dnia
  28 grudnia 2017 r.
 8. Podsumowanie Kadencji 2014 – 2018.
 9. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami Rady.
 10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 11. Sprawy różne i oświadczenia radnych.
 12. Zamknięcie sesji.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Powiatu Głogowskiego

 

Ryszard Rokaszewicz

Gminy Powiatu

Link do strony Gminy Jerzmanowa Link do strony Gminy Pęcław Link do strony Gminy Kotla Link do strony Gminy Żukowice Link do strony Urzędu Miasta Głogów Link do strony Gminy Głogów